Akismet voor WordPress – hoe werkt die anti-spam tool?

WordPress en Akismet Bij elke nieuwe WordPress installatie wordt ook de plugin Akismet automatisch geïnstalleerd. Akismet is een plugin die je website beschermt tegen spam […]